Zicht - in - Zicht®
zelfontwikkeling, in je kracht komen en zijn wie je bent.
 
 
 

    Over ons:

Samen met mijn echtgenoot Ferdinand, we kennen elkaar al ruim 30 jaar, ben ik 7,5 jaar geleden begonnen met mensen geestelijk en spiritueel te ondersteunen.

Ik geef healings-massages ondersteund met gesprekken hoe u dit ervaart. Ik wil u stimuleren om tot zicht op uzelf te komen. Hierdoor ontstaat inzicht in uw eigen mogelijkheden. Na deze stap komt u  weer in hun eigen kracht te staan. Het resultaat is dat u zelf weer op een onafhankelijke, vrije wijze met uw leven verder kan gaan.

Roos en kinderen:

Met mijn gaven, die ik tijdens mijn reis aan Gene Zijde heb mogen meenemen, help ik een aantal kinderen, vooral de nieuwe Tijdskinderen. De ouders worden altijd hierbij betrokken; een van hen is altijd tijdens de behandeling aanwezig en krijgt zodoende ook informatie over wat er gebeurt. Op deze wijze ontstaat er vaak meer inzicht en begrip waardoor u, als ouder(s) anders met uw begaafde kind kunt omgaan.

 

Samen met Ferdinand heb ik over mijn reis naar Gene Zijde twee boekjes geschreven:

* Waarom ik terugkwam; I.S.B.N. 978 - 94 - 6228 - 165 - 3 / NUR-code: 400.                                                                Eerste druk: Juli 2013; Tweede druk: december 2013.

 

 

 

 

* Terug Door De Poort; I.S.B.N. 978 - 94 - 6228 - 768 - 6 / NUR-code 400. Eerste druk: April 2016.

 

 

 

Deze boeken zijn in eigen beheer uitgegeven en te bestellen via e-mail: roos.van.het.water@ziggo.nl

Waarom ik terugkwam: €12,50

Terug Door De Poort: € 12,50.

Beiden samen bestellen? : € 25,00 (inclusief verzendkosten; alleen in Nederland) Per land worden de portokosten apart in rekening gebracht.